Hanke

Kuljetusala on tärkeä ja vetovoimainen alaTiedote 21.12.2022

KULJETTAJAREKRYTOINTIHANKE KÄYNNISTYNYT HYVIN

Logistiikka-alan järjestöt käynnistivät syksyllä yhdessä kuljettajakoulutusta antavien oppilaitosten ja Puolustusvoimien kanssa hankkeen, jossa pyritään edistämään varusmiesten sijoittautumista logistiikka-alan työtehtäviin varusmieskoulutuksen jälkeen. Hankkeen puitteissa on järjestetty useita tilaisuuksia varuskunnissa, missä jatkopolkua työelämään ja jatkokoulutukseen on esitelty. Osallistuminen tilaisuuksiin on ollut hyvä ja kiinnostus logistiikka-alan tehtäviin korkea.

Tilaisuuksia on järjestetty mm. Jyväskylässä, Haminassa, Kouvolassa, Rovaniemellä, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Raaseporissa, Säkylässä ja Niinisalossa. Niihin on osallistunut kuljetusalan yritykset tavaraliikenteestä, linja-autoliikenteestä sekä muista logistiikkatoiminnoista, mm. jäte- ja kierrätysalalta. Osa tilaisuuksista on poikinut jopa suoria rekrytointeja työelämään.

Hankkeen puitteissa on perustettu nettialusta, josta saa tietoa rekrytointitilaisuuksista sekä yrityksistä, jotka ovat valmiita palkkaamaan kuljettajia tai ottamaan heitä harjoitteluun ja oppisopimuskoulutukseen. Myös hankkeessa mukana olevat kuljettajakoulutusta antavat tahot on esitelty. Nettisivu löytyy osoitteesta: https://duuniakuljetusalalla.fi/

Hankkeessa on tuotettu juliste- ja esitemateriaalia, joista löytyy QR-koodi ko. nettisivulle. Ottamalla valokuva kännykällä pääsee siis hyvän tietolähteen ääreen.

Hankkeen seuraavat tilaisuudet järjestetään alkuvuonna 2023 ja vastaavalla tavalla jatketaan hankekauden, vuoden 2024 alkuun, kehittäen koko ajan tilaisuuksien toimintatapoja ja vuorovaikutusta varusmiesten kanssa. Tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli, joka jatkuu hankekauden jälkeen. Hankkeessa ovat mukana Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, CAP Group Oy, Huoltovarmuuskeskus, Linja-autoliitto ry, Logistiikkayritysten Liitto ry, Maakuljetuspooli, Puolustusvoimat, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Työtehoseura ry sekä Yhteinen Toimialaliitto ry. Hankkeen koordinaattorina toimii Aarno Lybeck.

Lisätietoja: jouni.lind@ytl.fi p. 050 521 3305, aarno.lybeck@gmail.com p. 050 387 2623

 

 

 

TIEDOTE 1.11.2022

Työ, jossa yhdistyy vapaus – ja vastuu, turvataan yhdessä tulevaisuuden toimivuus!

Kuljetus – ja logistiikka-alalla on loistavat mahdollisuudet työllistyä ja edetä uralla.

Haluatko tehdä itsenäistä työtä?
Tässä työssä yhdistyy niin vapaus, kuin vastuut, kukaan ei ole hengittämässä niskaan, kunhan työt tulee tehtyä tunnollisesti ja turvallisesti.
Vai onko kiinnostuksesi enemmän sosiaalisessa ympäristössä ja pitkissä vapaissa?
Esimerkiksi jakeluauton -tai bussinkuljettajana saat olla uusien ihmisten kanssa tekemisissä jatkuvasti. Työ on antoisaa monella eri tasolla. Niin ja palkallisia vapaita riittää noin 9 viikkoa.

Kuljettajien keskuudessa vallitsee todella mahtava yhteisöllisyys, jaetaan kuulumisia ympäri Suomen ja yli rajojen. Moni on löytänyt myös saman henkisten ihmisten keskuudesta yhteisiä harrastuksia ja läpi elämän kestäviä ystävyyssuhteita. Lisäksi palkkataso on erittäin hyvä ja paranee kokemusvuosien myötä.

Kuljetus – ja logistiikka-ala tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia. Tienpäällä oppii ajotaitojen kartuttamisen lisäksi, asiakaspalvelua, itsenäistä selviytymistä, harkintakykyä sekä riskienhallintaa, paikallisia tapoja ja jopa eri kieliä ja murteita. Itseään voi aina haastaa ja hakea esimerkiksi vaativimpiin ajotehtäviin. Tämä työ sopii niin miehille kuin naisillekin.

Tule jättämään oma jälkesi kuljettaja – ja logistiikka-alan tulevaisuuden tarinaan ja ole osa yhteiskuntamme tärkeää toimitusketjua, jolla luodaan huoltovarma ja hiilineutraalimpi Suomi. Tavara- ja henkilöliikenteen toimivuus on elinehto kaikille toimialoilla toimiville yrityksille ja koko yhteiskuntamme toimivuudelle.

Miten tälle alalle pääsee?
Kuljetus- ja logistiikka-alojen järjestöt ovat yhdistäneet voimansa ja aloittaneet hankkeen, jolla pyritään varmistamaan kuljettajien saanti tulevaisuudessa. Hanke toteutetaan yhdessä logistiikkayritysten, kuljettajakoulutusta antavien oppilaitosten sekä Puolustusvoimien kanssa. Varuskunnissa tullaan järjestämään hankkeen myötä avoimia rekrytointi- ja infotapahtumia.

Tapahtumissa yritykset tarjoavat varusmiehille työ-, harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja varusmiespalvelun jälkeen ja sitä kautta heitä saadaan työllistettyä kuljetus- ja logistiikka-alojen tehtäviin. Mikäli sinulla on B- tai monipuolisempi ajokortti TULE MUKAAN logistiikan mielenkiintoisille työpaikoille !

Hankkeen koordinaattorina toimii Aarno Lybeck.

 

Hankkeessa ovat mukana: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, CAP Group Oy, Huoltovarmuuskeskus, Linja-autoliitto ry, Logistiikkayritysten Liitto ry, Maakuljetuspooli, Puolustusvoimat, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Työtehoseura ry sekä Yhteinen Toimialaliitto ry.

 

 
 

TIEDOTE 9.6.2022

 

Huoltovarmuuskeskus, kuljetusalan järjestöt ja Puolustusvoimat ovat aloittaneet keväällä 2022 merkittävän alaa koskevan kuljettajarekrytointihankkeen, jolla pyritään varmistamaan ammattitaitoinen henkilöstö logistiikka-alan siviilipuolen tehtävissä nyt ja myös tulevaisuudessa. Samalla kasvatetaan Puolustusvoimien aktiivista osaajareserviä. Hankkeen tavoitteena on myös yhdessä kuljetusalan yritysten ja oppilaitosten kanssa kehittää varusmiespalveluksessa koulutettaville jatkopolkua työelämään.

Osana hanketta Cap Pro Academy teetti kesällä 2022 kotiutuneille Puolustusvoiman kuljettajakoulutuksen suorittaneille varusmiehille kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa varusmiesten tietoisuutta kuljetusalasta ja halukkuutta työllistyä ja työskennellä alalla. Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain noin 3.000 kuljettajaa ja kesällä 2022 kotiutui lähes 1.500 kuljettajakoulutuksen suorittanutta varusmiestä, joten mistään pienestä erityisosaajan joukosta ei ole kyse. Kyselyyn vastasi anonyymisti kaikkiaan 342 henkilöä. Tulokset olivat erittäin positiiviset.

Kyselytutkimuksen mukaan kuljetusala ja sen tarjoamat tehtävät tiedostetaan ja ala koetaan positiivisena jo ennen varusmiespalveluksen alkamista. Tätä tukee se, että kuljetustehtävissä olleista valtaosa, yli 80 %, hakeutui tehtävään omaehtoisesti. Kuljetusala kiinnosti myös vastaajia valtavasti, sillä peräti 75 % ilmoitti halukkuudesta työskennellä kuljetusalalla jatkossa ja yli neljäsosalla vastaajista olikin työpaikka jo tiedossa kuljetusalalta. Kiinnostukseen vaikutti erityisesti palkkataso, hyvä työtilanne sekä työn vaihtelevuus. Myös joustavia työaikoja ja pitkiä lomia arvostettiin. Miltei kaikille kuljetustehtävissä olleille henkilöille, 95 % vastaajista, oli selvää kuljetusalan suuri merkitys Suomen puolustuksen ja huoltovarmuuden kannalta. Puolustusvoimien varusmieskoulutus oli onnistunut tässä tehtävässä hyvin. Tutkimus paljasti toisaalta myös eräänlaisen kohtaanto-ongelman työpaikkoja tarjoavien ja alasta kiinnostuneiden välillä. Työpaikoista ja työskentelystä alalla ollaan kiinnostuneita, mutta lopullinen työllistyminen alalle suoraan varusmiespalveluksen jälkeen jää kuitenkin noin reiluun neljäsosaan. Tätä selittää osittain se, että vaikka 75 % vastaajista katsoi saaneensa riittävästi tietoa kuljetusalan työmahdollisuuksista, noin neljäsosa ei tätä tietoa riittävästi kokenut saaneensa.

Edellä mainittuun kohtaanto-ongelmaan pyritään juuri vaikuttamaan keväällä 2022 aloitetulla hankkeella, koska kuljetusalan tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että kaikki muut yhteiskuntamme osa-alueet toimivat: kauppojen hyllyiltä löytyy tavaraa ja huoltoasemilta polttoainetta, jätehuolto varmistuu, teollisuus saa raaka-aineensa ja sen tuotteet päätyvät kulutukseen, vienti ja tuonti toimii ja ihmiset pääsevät työpaikoillensa – tänään ja myös tulevaisuudessa.

 

Lisätietoa hankkeesta

Aarno Lybeck

aarno.lybeck@gmail.com

Käytämme evästeitä sivustollamme. Voit muuttaa evästeasetuksia selaimesi asetuksista.